آخرین اخبار

خانه / مقالات / باسبار پست ۲۳۰ کیلو ولت

باسبار پست ۲۳۰ کیلو ولت

باسبار در پست حکم ترمینال را دارد که بار بر روی آن پخش شده و از آنجا تقسیم می‌‌‌شود و باسها تشکیل یافته از لوله فلزی آلومینیومی‌‌‌توخالی که قطر آن متناسب با ولتاژی می‌‌‌باشد که به آن اعمال می‌‌‌شود. علت توخالی بودن باسبارها چنین می‌‌‌باشد که در ولتاژهای بالا جریان از قسمتهای سطحی هادی عبور می‌‌‌کند و از مرکز آن جریان قابل ملاحظه ای نمی‌‌‌گذرد (پدیده پوستی) لذا برای کم کردن هزینه، باسها را بصورت توخالی می‌‌‌سازند و برای جلوگیری از لغزش درون آن کابل قرار می‌‌‌دهند.

برای هر گروه از باسها CVT بر روی فاز نصب شده است تا ولتاژ عبوری از باسها را برروی ولتمتر در اتاق فرمان بر روی کماند مشترک بخوانیم همچنین فرکانس عبوری نیز توسط یک فرکانس‌متر بر روی کماند مشترک قابل خواندن می‌‌‌باشد. (در قسمت ۲۳۰کیلوولت پست).

در بعضی از پستها علاوه بر باس کوپلر از باس سکشن نیز استفاده می‌‌‌شود باس سکشن یعنی بکار بردن بریکر در وسط باس بارهای خروجی پست تا درصورتیکه قسمت انتهایی باس بنا به عللی آسیب دید و نباید برق‌‌ دار گردد با باز کردن بریکرهای فوق طول باس نصف شده و قسمت آسیب دیده باس بی برق می‌‌‌گردد اما قسمت ابتدایی باس برق‌‌ دار می‌‌‌باشد و تغذیه فیدرهایی که از این قسمت باس انشعاب گرفته اند برقرار می‌‌‌باشد.

ثبت دیدگاه

برو بالا