آخرین اخبار

خانه / مقالات / بررسی خطوط توزیع هوایی

بررسی خطوط توزیع هوایی

خطوط هوائی: یک خط هوائی از هوا جهت عایق سازی هادیهای لخت برای اکثر طول آن، جدا از بخشهای بسیار کوچک متصل به مقره ها در تکیه گاههای خط، استفاده می کند. عدم وجود عایق دیگر و سادگی نسبی احداث، باعث روش نه چندان گران تهیه مدارهای الکتریکی در مقایسه با کابل زیرزمینی، به خصوص سطوح ولتاژ متوسط و ولتاژهای بالاتر، شده است.

یک مقدار نامی متوسط مناسب برای مدار، که برای هر یک از چهار سطح ولتاژ متفاوت می باشد، به منظور مقایسه مورد استفاده قرار گرفته است. این نسبتها فقط به عنوان مقادیر خیلی کلی می باشند، زیرا که برای هر دو نوع احداث، هزینه های کلی به طور قابل توجهی توسط هزینه های کارمزد و مدار و نقشه برداری و نوع زمین تحت تاثیر قرار می گیرد.

برای مثال، در شرایط مطلوب هنگامی که بتوان از دستگاه مخصوص حفر کانال جهت قرار دادن کابل استفاده کرد، همانند داخل مزرعه ها، هزینه کابل lv می تواند بسیار نزدیک یا حتی کمتر از خط هوائی باشد.

این حالت ممکن است تحت بعضی شرایط خاک برای ولتاژ mv نیز برقرار باشد، هنگامی که هزینه های تمام طول عمر، شامل سرمایه اصلی به علاوه هزینه های مربوط به قابلیت اعتماد، در نظر گرفته شود. در مناطق با نوع زمین متفاوت، مثلاً کوهستانی یا شامل عبور از رودخانه های بزرگ، معمولاً مزیت هزینه ای مشخصی در مورد خطوط هوائی وجود دارد.

واضح است که هزینه احداث هر شبکه توسط نسبت خط هوائی به کابل زیرزمینی، به خصوص در سطوح ولتاژ بالاتر، تحت تاثیر قرار می گیرد. جدا از این ملاحظات عوامل دیگری نسبت خطوط به کابلها را تحت تاثیر قرار می دهند. در مناطق با جمعیت پراکنده تر جهان مجال بیشتری جهت به دست آوردن مسیر خطوط هوائی وجود دارد، حتی اگر در بعضی از شرایط به علت فاصله موجود برای رساندن وسایل و تجهیزات به کارگاه و طبیعت زمین مشکلاتی وجود داشته باشند قوانین ملی یا شرکت برق حداقل فاصله مجاز را برای عواملی همانند تاب خوردن هادیها توسط باد وزیده شده به خط با سرعت معلوم، را مشخص می کنند.
ارتفاع خط توسط حداکثر شکم بین دکلها مشخص می شود که خود آن نیز به فاصله بین دو دکل، نوع هادی، حداکثر فشار مجاز هادی، حداکثر دمای هادی و دمای هوای محیط وابسته می باشد. هنگامی که از نظر مکانیکی ابعاد یک خط تعیین می شوند، مهندس طراح باید مطمئن شود که تمامی ضوابط فوق در تمامی شرایط بار حاصل می گردند.

شرایط آب و هوایی قابل پیش بینی بسیاری نیز باید در نظر گرفته شوند. در بارگذاری جریان بالا و دمای محیط بالا شکم حداکثر می باشد، در حالیکه در دمای سرد و با بار کم فشار در هادیها در بالاترین حد می باشد. در جایی که احتمال رویارویی با برف و یخ وجود دارد، توجه فوق العاده برای این امر مورد نیاز می باشد. برف و یخ بر روی هادی به طور مؤثری سطح در معرض باد را افزایش می دهند و وزن اضافه علاوه بر بارگذاری مکانیکی بر روی هادیها تحمیل می شود.

این نسبتها فقط به عنوان مقادیر خیلی کلی می باشند، زیرا که برای هر دو نوع احداث، هزینه های کلی به طور قابل توجهی توسط هزینه های کارمزد و مدار و نقشه برداری و نوع زمین تحت تاثیر قرار می گیرد.

برای مثال، در شرایط مطلوب هنگامی که بتوان از دستگاه مخصوص حفر کانال جهت قرار دادن کابل استفاده کرد، همانند داخل مزرعه ها، هزینه کابل lv می تواند بسیار نزدیک یا حتی کمتر از خط هوائی باشد. این حالت ممکن است تحت بعضی شرایط خاک برای ولتاژ mv نیز برقرار باشد، هنگامی که هزینه های تمام طول عمر، شامل سرمایه اصلی به علاوه هزینه های مربوط به قابلیت اعتماد، در نظر گرفته شود. در مناطق با نوع زمین متفاوت، مثالاً کوهستانی یا شامل عبور از رودخانه های بزرگ، معمولاً مزیت هزینه ای مشخصی در مورد خطوط هوائی وجود دارد.

ثبت دیدگاه

برو بالا
سوالی دارید؟ چت با Whatsapp