آخرین اخبار

خانه / مقالات / نقش گاورنر در نیروگاه‌ها

نقش گاورنر در نیروگاه‌ها

هر واحد نیروگاهی برای کنترل سرعت و قدرت توربین به یک دستگاه گاورنر (Governor) برای تنظیم جریان آب ورودی به توربین، مجهز می‌گردد.

انواع گاورنر:

گاورنر‌ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: – گاورنر مکانیکی – گاورنر الکترومکانیکی – گاورنر الکترونیکی در حال حاضر فقط از گاورنر الکترونیکی در نیروگاههای جدید استفاده می‌شود و گاورنرهای مکانیکی و الکترومکانیکی را فقط در نیروگاههای قدیمی می‌توان پیدا کرد.

گاورنرهای جدید دارای دو قسمت الکترونیکی و هیدرولیکی می‎باشند.

۱ – قسمت الکترونیکی گاورنر: یک کنترل‎کننده الکترونیکی حلقه بسته (close loop)، مجهز به PLC، به‌صورت کاملا” دوتایی (Full redundant)، کنترل سیستم را بر عهده می‌گیرد.

سیگنال‎های ورودی این کنترل‎کننده معمولا” عبارتند از: – سیگنال آنالوگ سرعت توربین، از خروجی سنسورهای سرعت توربین (۲۰-۴ mA) – سیگنال آنالوگ نشان‎دهنده موقعیت ویکت گیت‌های توربین (mA20-4 ) – سیگنال آنالوگ نشان‎دهنده توان خروجی ژنراتور (mA 4-20 ) بر اســــاس سیگنـــــال‎های ورودی فــوق و پــردازش آن‌ها در کنتـرل‌کننده PLC، سیگنال خروجــی گـــاورنر الکتـــرونیکی (mA20-4 ) به شـــیر راهنمـــا (Pilot valve) اعمـــال شـــده و با عمــلکرد این شیـر، فشـــار و دبــی لازم روغـــن برای حرکــــت سـرووموتور و دریچه‎هـــای هـــادی توربیـــن (wicket gates) از طریـق شیـــر کنتـــرل اصـــلی (main valve) گاورنر فراهم می‎گردد.

کنتـــرل‎کننده فــوق معمولا” به صـورت دوتــایی بـــه عنــوان گاورنــر اصلی و گاورنر پشتیبان در تابلوی کنترل گاورنر قرار می‌گیرند. در صـــورت بروز اشکال در گاورنر اصلی (main)، کنترل سیستم به صورت خودکار، به گاورنر پشتیبان (backup) منتقل می‎شود.

سیستم کنترل گاورنر دارای سه حالت عملکرد به شرح زیر است: – حـــالت کنتــــرل ســـرعت با کنترل‎کننده PID (speed control) – حالت کنترل مقدار بازشدگی دریچه‎های هادی (wicket gate) توربین با کنترل‎کننده تناسبی (P) (opening control) – حالت کنترل توان خروجی ژنراتور با کنترل‎کننده PID (Power control) – ۲ قسمت هیدرولیکی گاورنر: قســـمت هیدرولیکی گاورنر شامل تجهیزات زیر می‎باشد: – عمــل‎کننده‎هـــای الکتروهـــیدرولیکی برای تبدیل سیگنال‎های الکتریکی به مقـــادیر مکــانیکی متناظر – تقویت‎کننده هیدرولیکی – واحد تأمین فشار روغن از این واحـــد به منظـــور تأمیـــن فشـــار روغــــن بـــرای عمــــلکرد سرومــــوتورهای تـــوربین و نهایتا” باز و بسته شدن ویکت گیت‌های توربین استفاده می‎شود.

سیستم روغـن گـاورنر شامل مخــزن روغن، تانک فشار روغن/هوا (Air Oil Vessel)، دو دستگاه پمـپ روغـــن گـــاورنر، شیرهای سولونوئیدی، شیر هیدرولیکی، سیستم خنک‎کن روغن (شامل دو دستگاه پمپ، کولر و فیلتر دوتایی مربوطه)، تجهیزات کنترل و اندازه‎گیری، لوله‎کشی و … می‎باشد. برق سیســـتم کنتــــرل گـــاورنر از دو فیـــدر مجــزا، از سیستم DC نیروگاه تأمین می‎شود.

ثبت دیدگاه

برو بالا
سوالی دارید؟ چت با Whatsapp