آگهی تکی

خانه / آگهی تکی

فروش رله حفاطتی ABB-REF 630,REF 615

ثبت آگهی جدید
توضیحات:

رله حفاطتی

ABB-REF 630

با مشخصات فنی

REF630 UBFNAAABABAZAFBBXD

REF615HBFNAEAGCBC6BAA11G

ارائه و تامین ، گارانتی و خدمات پس از فروش

شرکت پارمین صنعت

٠٩١٢٠٣٨٢٩۴٩
٠٢١٢۶۶۵۵۴٠٠
٠٢١٢۶۶۵۵۶۴۵

قیمت : رله REF630

۲۶۰۰ یورو

قیمت : رله REF615

۲۱۰۰ یورو

برو بالا