آگهی تکی

خانه / آگهی تکی

فروش رله حفاظتی ABB-REF 601 , REJ 603

ثبت آگهی جدید
توضیحات:

رله حفاطتی

ABB-REF601

ABB-REJ603

با مشخصات فنی

REF601 BE446BC1NH

REJ603 B2NNNNB34NNJ

ارائه و تامین ، گارانتی و خدمات پس از فروش

شرکت پارمین صنعت

٠٩١٢٠٣٨٢٩۴٩
٠٢١٢۶۶۵۵۴٠٠
٠٢١٢۶۶۵۵۶۴۵

قیمت رله REF601

۶۰۰ یورو

قیمت رله REJ603

۶۱۵ یورو

برو بالا